22/02/2013

Τό Γένος

Σ.Σ.Ε. ἡ ἀρχαιοτέρα ἀνωτάτη σχολή τοῦ κράτους 

Μέσα στά ἀσύλληπτα τῆς ἀτυχοῦς πατρίδος, στά συμβαίνοντα τόν τελευταῖο καιρό, μονοπωλοῦν τό ἐνδιαφέρον τῆς ἐθνικῆς γνώμης τό θέμα τῆς προδοσίας τῶν 166 βουλευτῶν καί τό θέμα τοῦ «γένους», ὅσον ἀφορᾶ τήν εἴσοδο στίς στρατιωτικές παραγωγικές σχολές ἀλλογενῶν (ἀλλοεθνῶν) μαθητῶν, ἀμφοτέρων τῶν φύλων. Εἶναι φοβερό πόσο βαθειά εἶχε προχωρήσει ἡ σαπίλα τῆς ψυχῆς, ὁ εὐνουχισμός τῶν χαρακτήρων, ἡ ἀλλοτρίωσις τῆς συνειδήσεως, ὁ γραικυλισμός τῶν πάντων. Τώρα τό καταλαβαίνουν ὅλοι, τώρα τό νοιώθουν. Τώρα τό βλέπουν στό ξεπούλημα κάθε ἐρείσματος ἐθνικοῦ-ἑλληνικοῦ, στό ξεχαρβάλωμα τῆς ἐθνικῆς δομῆς, στό νά πέσουν τά πάντα! Καί μετά τί; Τί θά’ναι, καί γιά τούς προδότες ἀκόμη, αὐτό ποῦ θά ἀπομείνη; Τί θά’ναι ρέ μπάσταρδοι! Πέστε μου τί ζωή θά ζεῖτε χωρίς αὐτοπροσδιορισμό, σέ μία θάλασσα κοινωνίας χωρίς τά ζωήφορα χρώματα ἑνός συγκεκριμένου ἔθνους, μίας φυλῆς τό παραδοσιακό χνῶτο, θέρμη ψυχῆς, καθημερινή ἀνάσα; Πῶς θά ζήσετε ρέ μοῦλοι, γραικύλοι, χωρίς πατρίδα πιά; Καί ἐφ’ὅσον γιά πατρίδα Ἑλλάδα μιλᾶμε, πῶς θά ζήσετε χωρίς τό ΦΩΣ; Τά ποντικίσια μάτια τῆς ψυχῆς σας σέ σκοτεινούς διαδρόμους θά βιώνουν τήν καθ’ἡμέραν ζωή τῶν!

Δέν τρελαίνομαι γιά τά 166 σιχάματα. Κούρβουλα, κάθε ἐθνικοῦ χυμοῦ ἐστερημμένα. Μαρξιστικά ἀπόβλητα ἐθνικῆς περιτομῆς. Κοινωνικά περιτμήματα. Καθόλου ἔκπληξιν δέν μοῦ προκάλεσεν ἡ ἀντεθνική θέσις σας. Ἐκ στόματος κοράκου κρᾶ ἀκουσθήσεται! Τό ἱερόν τέμενος τοῦ ἔθνους ἐναντίον τοῦ ὀποίου ἐστράφη τό μίσος καί ὁ κομπεξισμός τῶν πολιτικῶν συνεπικουρούντων τῶν δοσιλόγων συνοδοιπόρων στρατηγῶν τοῦ μεταπολιτευτι κοῦ στρατοῦ. Ὅμως ὁ στρατός; Ὁ στρατός; Οἱ ἀξιωματικοί; Οἱ χρεωθέντες τήν πατρίδα διά συμβολαίου τιμῆς! Δία συμβολαίου τῆς συνολικῆς βιολογικῆς των ὑπάρξεως! Ἄφησαν τούς πολιτικούς 39 χρόνια νά διαλύσουν τόν στρατό. Ἐνέδωσαν συναινέσαντες εἰς πάντα καί κατά πάντα! Καί τώρα τό ἱερόν τέμενος! Ἡ καρδία τῆς πατρίδος! Ἡ Στρατιωτική Σχολή Εὐελπίδων. Ὁ Τελευταῖος προμαχών. Ἑάλω καί αὐτός! Οἱ στρατηγοί; Ἄχ αὐτοί οἱ στρατηγοί! Ἡ ντροπή τοῦ στρατεύματος. Ἡ ἀπογοήτευσις τοῦ λαοῦ καί τοῦ ἔθνους! Εἶπεν ὁ δημοσιογράφος Χυδίρογλου Ν.: ὅταν ἐρώτησα τό στρατηγό Φραγκούλη γιατί δέν ἀντιδρᾶ ὁ στρατός στό νόμο περί εἰσαγωγῆς μή Ἑλλήνων εἰς τήν Σ.Σ.Εὐελπίδων, μοῦ ἀπήντησεν: Αὐτό δέν εἶναι δουλειά δική μου. Εἶναι τῶν πολιτικῶν..!

Δέν ξέρω τί ἄλλο θά ὑποστοῦμε ἀκόμη. Δέν ξέρω τί προδοσίες θά γευθοῦμε. Τί πικρούς χυμούς ἀνθελληνισμοῦ θά ποτίσουνε τό κορμί μας. Ξέρω ὅμως τί θά γίνει στό τέλος. ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΜΕ σύν ΘΕΩ. Ἀλλά ξέρω ὅμως ἐπίσης ὅτι αὐτή τή φορά ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΟΥΜΕ! ΑΜΗΝ-ΓΕΝΟΙΤΟ

Κωνσταντῖνος Νίκης

1 comment :

  1. Anonymous22/2/13 20:03

    ΚΑΙ ΠΟΙΑΝΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΣΚΑΤΟΧΟΝΤΡΕ ΧΑΡΜΕΠΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ;;;ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑΣ;AEI ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΑΧΡΗΣΤΕ ΓΑΛΟΝΑ!

    ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

    ReplyDelete