16.7.18

«ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» «ΨΗΦΙΑΚΟ βήμα» «ΨΗΦΙΑΚΟ άλμα»...

ΣΧΟΛΙΟ "ΚΟΥΡΗΤΗΣ": ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 12ΜΒps ΣΧΕΔΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ;
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ, ΜΕΡΙΚΩΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΜΩΣ Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

ΑΝΤΙ ΝΑ ΞΟΔΕΥΕΤΕ ΛΕΦΤΑ ΣΕ ΑΝΟΥΣΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΑΣ ΠΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΩΛΟΥΝ ΩΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΙΑ...
- ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 1GBps ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΗΞΑΤΕ (ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ)  ΣΕ ΕΝΑ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ 50% (ΓΙΑ ΑΡΧΗ) ΑΣ ΠΟΥΜΕ  ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ;
- ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ) 1GBps ΑΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΩΡΑ; Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ.  ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΟΛΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ 100MBps; (ΔΕΝ ΞΕΡΩ, ΑΛΛΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΠΩΣ ΝΑΙ). ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ κ.λ.π ; ΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ/ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΤΕ; ΠΩΣ;
- ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΕ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ, ΤΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 10GBps ΚΑΙ ΤΩΝ 100GBps ΠΟΥ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΗΔΗ ΕΥΡΕΩΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ;
- ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 1000GBps ΚΑΙ ΑΝΩ;

ΠΑΩ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΩΣ ΟΥΤΕ ΞΕΡΕΤΕ, ΟΥΤΕ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΥΤΑ. ΕΣΕΙΣ ΞΕΡΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΤΕ ΦΥΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ.

Ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός της Δράσης Ψηφιακό βήμα, 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
Επενδυτικά Σχέδια&Επιδότηση: Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.
Επιδοτούμενες Δαπάνες
 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 2 τουλάχιστον γλώσσες, Μobile responsive
 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (website) με χαρακτηριστικά: 2 τουλάχιστον γλώσσες, Μobile responsive
Υπηρεσίες που αφορούν σε:
 • φιλοξενία (hosting, collocation)
 • σύνδεση στο διαδίκτυο
 • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
 • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
 • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Ημερομηνία Έναρξης επιλεξιμότητας: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης: Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ). Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση. Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα. Ενδεικτικά:
από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ), από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ.

Ηλεκτρονική Υποβολή: Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ependyseis.gr . Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf). ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB.

Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):
 • συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης
 • επιλέγουν τη Δράση με τίτλο «Ψηφιακό Βήμα».
Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018, Λήξη Υποβολών: 17 Σεπτεμβρίου 2018. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων: εδώ, Σύνοψη δράσης: εδώ

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=39&cs=

1 comment :

Anonymous said...

''ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΟΛΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ 100MBps; (ΔΕΝ ΞΕΡΩ, ΑΛΛΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΠΩΣ ΝΑΙ).''

ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΜΑΘΑ ΠΡΟ ΟΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΩΣ ΕΚΑΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ''ΣΚΑΒΕΙ'' ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,ΤΟΤΕ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΑ ΛΥΘΕΙ...ΠΑΝΤΩΣ ΓΕΛΑΩ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ.ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ..

-ΔΗΜΗΤΡΑ-.