18/09/2014

Αυτό είναι το εθνικό πλοίο της Ελλάδας;

Η χώρα μας έχει την υποχρέωση να διατηρεί έναν μεγάλο στόλο πολεμικών σκαφών για την προστασία και διατήρηση των θαλάσσιων συνόρων μας, ωστόσο έχει σχεδόν μηδενική παρουσία στον χώρο της μελέτης / ανάπτυξης πολεμικών σκαφών παρ' ότι την τελευταία πεντηκονταετία έχει προχωρήσει στην παραγγελία και κατασκευή περισσότερων των 80 σκαφών για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. Το κόστος πρόσκτησης των παραπάνω σκαφών ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών είναι εξαγωγή συναλλάγματος ενισχύοντας την οικονομία ξένων οίκων και κρατών και ελάχιστα αυτή της χώρα μας. Την ίδια στιγμή η χώρα μας διαθέτει αξιόλογες Ναυπηγικές Μονάδες με πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πολεμικών σκαφών επιφάνειας και υποβρύχιων, μεγάλες μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούντα στο χώρο της άμυνας και πληθώρα ικανών και έμπειρων επιστημόνων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, ναυπηγών και μηχανικών. Λαμβανομένης επί πλέον υπόψη της στενότητας οικονομικών πόρων για μεγάλο διάστημα στο μέλλον, προκύπτει η ανάγκη να εξετασθεί σοβαρά η έναρξη προγράμματος σχεδίασης και κατασκευής του εθνικού πλοίου εκμεταλλευόμενοι το εγχώριο δυναμικό (βιομηχανία, επιστημονικούς φορείς και τις δεξιότητες και ικανότητες των Ελλήνων), όπως ακριβώς έκαναν αντίστοιχα οι γείτονές μας;

Συγκεκριμένα, οι κύριοι λόγοι της ανάπτυξης ενός πολεμικού σκάφους στην Ελλάδα, είναι οι εξής:
- Μείωση της εξάρτησης της χώρας μας από το εξωτερικό
- Μείωση του κόστους των εξοπλιστικών προγραμμάτων
- Μεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
- Μείωση της τελικής τιμής
- Αύξηση της απασχόλησης σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας (ελληνική ναυπηγική και αμυντική βιομηχανία)
- Σχεδίαση σκαφών σύμφωνα με τις ειδικότερες επιχειρησιακές ανάγκες του ΠΝ και των επιχειρησιακών ιδιομορφιών του Αιγιακού θαλάσσιου χώρου, αντί της προσαρμογής των
- Αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας στον χώρο των Ναυτικών εφαρμογών, της αμυντικής βιομηχανίας και των επιστημονικών φορέων
- Αντικατάσταση των παλαιών μονάδων του ΠΝ
- Δημιουργία προϋποθέσεων για την σχεδίαση και κατασκευή σκαφών για εξαγωγή

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η πρωτοβουλία της ελληνικής σχεδιαστικής ομάδας Als NSD (Naval Ship Design) Greece, η οποία και με την βοήθεια και την συμβολή εξειδικευμένων οίκων και επιστημονικών φορέων του εσωτερικού και του εξωτερικού στους διαφόρους τομείς, έχει προχωρήσει στην μελέτη και σχεδιασμό του σκάφους Als® Class 100 μεγέθους κορβέτας / φρεγάτας, πιστεύοντας ότι ο τύπος αυτός ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες του ΠΝ.

Ενδεικτικά η ανάπτυξη της σχεδίασης της Κορβέτας Als® Class 100, περιλαμβάνει την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, όπως:
- Σχεδίαση της γάστρας
- Καθορισμός των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του σκάφους
- Επιλογή των κυρίων συστημάτων, μηχανημάτων και συσκευών της πλατφόρμας καθώς επίσης και των αισθητήρων και των όπλων
- Υπολογισμός βάρους και κατανομής βάρους
- Εκτίμηση ευστάθειας σε άθικτη και μετά από βλάβη κατάσταση
- Υπολογισμός της καμπύλης αντίστασης ρυμούλκησης για σειρά ταχυτήτων γύρων από την ονομαστική περιοχή λειτουργίας
- Υπολογισμός της μέγιστης ταχύτητας του σκάφους με βάση το περιθώριο ισχύος
- Υπολογισμός της αυτονομίας και ακτίνας ενεργείας
- Σχεδίαση των γενικών διατάξεων
- Εκπόνηση των γενικών προδιαγραφών του σκάφους
- Δημιουργία ηλεκτρονικού μοντέλου, κλπ.

Ο σχεδιασμός του σκάφους βασίζεται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας ενώ είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα οπλικά συστήματα και συσκευές ηλεκτρονικού πολέμου. Η σχεδίαση του σκάφους ανταποκρίνεται στις ανάγκες διεξαγωγής επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής σε όλες τις πιθανές περιοχές, ιδιαίτερα δε στο νότιο Αιγαίο, όπου ευνοείται η δράση ταχέων σκαφών μεσαίου εκτοπίσματος, δηλαδή εκτοπίσματος Κορβέτας / Φρεγάτας, για τους εξής ειδικότερους λόγους:
- Δύναται να επιτευχθεί η ποιοτική και η τεχνολογική ανωτερότητα / πρωτοπορία έναντι του αντιπάλου που θα πρέπει να διατηρείται πάντοτε ώστε να επιτυγχάνεται η αποτροπή.
- Εξασφαλίζεται η επάρκεια Μονάδων για ανάληψη των προβλεπομένων από τη σχεδίαση έργων / αποστολών σε όλα τα ενδεχόμενα θέατρα επιχειρήσεων.
- Αναβαθμίζεται σημαντικά η εν γένει ικανότητα του Πολεμικού Ναυτικού σε όλες τις μορφές του Ναυτικού Πολέμου ενώ καλύπτονται και πολλά αντικείμενα στα οποία παρουσιαζόταν υστέρηση και αφορούν τις υποχρεώσεις της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς (ΝΑΤΟ-ΕΕ- OHE).

Από σχεδιαστικής απόψεως, και λαμβανομένης υπόψη της «ωριμότητας» της μελέτης, η Als Class 100 είναι ενδεχομένως, η «κατάλληλη» λύση, δεδομένου ότι αποτελεί συστατικό στοιχείο και συνιστώσα του «εθνικού δυναμικού».Το ακριβές σχέδιο ναυπήγησης του σκάφους που περιλαμβάνει την διάταξη και την επιλογή των συστημάτων και των υποσυστημάτων μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Ιωάννης Τσαγκαράκης (ναυπηγός μηχανικός)
http://defencenews.gr/index.php/ethiniki-amina/141-afto-einai-to-ethniko-ploio-tis-elladas

No comments :

Post a Comment