28/08/2011

Το χρήμα που διακινείται στις αγορές είναι 9 φορές το παγκόσμιο ΑΕΠ

Στο γράφημα παρουσιάζεται το παγκόσμιο ΑΕΠ και το χρήμα που διακινείται στις αγορές με διάφορες μορφές. Όπως βλέπετε το χρήμα αυτό είναι σχεδόν 9 φορές το παγκόσμιο ΑΕΠ. Με απλά λόγια αν όλοι διεκδικήσουν τα λεφτά που έχουν ρίξει στις αγορές θα χρειαστούν 9 πλανήτες όπως η Γη για να πάρουν τα χρήματά τους. Είναι προφανές λοιπόν ότι το οικονομικό οικοδόμημα βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Καταρρέει η εμπιστοσύνη; Τότε καταρρέει και η οικονομία. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί με όλες αυτές τις εκκλήσεις για σφικτή δημοσιονομική πολιτική και μέτρα λιτότητας. Όλο και περισσότερο χρήμα αποσύρεται από την οικονομία υπό τον φόβο του μελλούμενου. Τα χρέη των κυβερνήσεων είναι σαφές ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν όχι να αποπληρωθούν (αυτό άλλωστε δεν γίνεται) αλλά ούτε και να μειωθούν. Ο άνθρωπος έφτιαξε ένα οικονομικό μηχανισμό για την παραγωγή ανάπτυξης ο οποίος ξέφυγε από τον έλεγχο. Βασίστηκε στην ταχεία τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών και νόμισε ότι θα συνεχίζονταν με τον ίδιο ρυθμό για πάντα. Έκανε λάθος όμως. Η πραγματική τεχνολογική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε και πλέον δεν μπορεί να στηρίξει την υπερβολική λογιστική ανάπτυξη των κρατών.

No comments :

Post a Comment