22.12.10

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ: ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ - ΟΛΙΓΑΡΚΕΙΑ

1) ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ: Να αρκούμεθα στα αφ΄ εαυτού παραγώμενα ή διαθέσιμα. Η έννοια και αξία της αυτάρκειας εννοείται σε ότι αφορά την οικογένεια αλλά και το κράτος. Μία οικογένεια που δεν είναι αυτάρκης καταπίπτει στο κατώτατο στάδιο εξαρτήσεως και εξευτελισμού που είναι ο δανεισμός. Ένα κράτος που δεν είναι αύταρκες υποχρεώνεται εκ των πραγμάτων σε υποτέλεια και υποταγή σε ισχυρότερα κράτη. Αυτάρκεια για ένα κράτος σημαίνει την ανάπτυξι της εγχώριας αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής και (υπερ)τεχνολογίας με κατ’ επιλογήν περιορισμό εισαγομένων προϊόντων αναλόγως των πραγματικών αναγκών της χώρας. Αυτάρκεια δεν σημαίνει αποκλεισμό εισαγωγών εξαγωγών, απομονωτισμό και «μοναχικότητα», είτε σε επίπεδο αγροτικών προϊόντων, είτε σε επίπεδο ενεργειακών προϊόντων, είτε σε επίπεδο «πολιτισμικών» αλληλεπιδράσεων. Σημαίνει την αφ’ εαυτού στήριξι χωρίς δεκανίκια και την ικανότητα αξιοπρεπούς διαβιώσεως χωρίς τάσεις υποτέλειας και υποταγής.

ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΕΞΙΣ ΚΑΘ’ ΗΝ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΑΥΤΩΝ ΑΡΧΟΥΣΙ. Αυτάρκεια (είναι) τελείου βαθμού απόκτησις αγαθών, δεξιότης τέτοια όπου, οι κατέχοντες είναι κύριοι του εαυτού των. (Πλάτων)

2) ΟΛΙΓΑΡΚΕΙΑ: Να αρκούμεθα στα ολίγα. Η απληστία, οδηγεί στην μόνιμη ψυχική ένδεια και κενότητα του ανθρώπου. Η εσωτερική ισορροπία επιτυγχάνεται δια της κατανοήσεως ότι ο πλούτος δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός αλλά μέσον επιτεύξεως της ειρήνης και της ευτυχίας. Ο πλούτος που προκύπτει αδόλως, βεβαίως και δεν είναι απορριπτέος, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση ή ανάγκη εξαρτήσεως. Η ολιγάρκεια δεν σημαίνει φτώχεια μιζέρια και κακομοιριά. Σημαίνει την ικανότητα να ζούμε όμορφα με λίγα και καλά.

ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΠΛΟΥΣΙΟΝ ΤΙΝΑ ΠΟΙΗΣΑΙ, ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΙΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΙ ΤΗΣ ΔΕ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΑΦΑΙΡΕΙ. Εάν θέλεις πλούσιον κάποιον να κάνεις, μην του δώσεις χρήματα, αλλά, αφαίρεσε του τι επιθυμίες. (Επίκουρος). Διότι όσα και να έχει κάποιος, πάντα φτωχός θα παραμένει εάν αποζητά συνεχώς και άλλα.

- Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΙΣ ΑΡΚΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΟΣ ΕΣΤΙ (Σωκράτης)
- ΑΠΛΗΣΤΟΝ ΚΕΡΔΟΣ (Θαλής)
- ΚΕΡΔΟΣ ΑΙΣΧΡΟΝ ΒΑΡΥ ΚΕΙΜΗΛΙΟΝ (Περίανδρος)
- ΤΑ Δ’ ΑΙΣΧΡΑ ΚΕΡΔΗ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ (Μένανδρος)

No comments :