11.11.19

Ε.Ε: Ομόφωνη απόφαση κατά της Τουρκίας για τις παράνομες γεωτρήσεις

ΚΟΥΡΗΤΗΣ: ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΑ ΜΕΤΡΑ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΥΤΩΣ ή ΑΛΛΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΗΓΗΘΟΥΝ. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΕΜΜΕΣΑ.
ΥΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ (π.χ ΕΜΠΑΡΓΚΟ, ΑΠΕΙΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Κ.Λ.Π). ΚΑΤΑ ΑΥΤΗΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ;
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΑ, ΟΠΩΣ ΓΕΛΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΟΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
ΨΗΓΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ Η Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ. ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΑΝ. 

Το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ υιοθέτησε πλαίσιο για περιοριστικά μέτρα αντιδρώντας στις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Με το πλαίσιο θα είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων έναντι προσώπων ή οντοτήτων που ευθύνονται για τις παράνομες γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο ή εμπλέκονται σε αυτές. Οι κυρώσεις θα συνίστανται στην απαγόρευση της μετάβασης των προσώπων στην ΕΕ και στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων και των οντοτήτων. Επιπλέον, θα απαγορεύεται σε πρόσωπα και οντότητες της ΕΕ να θέτουν κεφάλαια στη διάθεση όσων περιλαμβάνονται στους καταλόγους των κυρώσεων.

Το πλαίσιο για περιοριστικά μέτρα καθιστά δυνατόν να τεθούν υπό καθεστώς κυρώσεων:
  1. πρόσωπα ή οντότητες που ευθύνονται για γεωτρήσεις σχετιζόμενες με δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων για τις οποίες δεν έχει δοθεί άδεια από την Κύπρο εντός των χωρικών της υδάτων, της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης (ΑΟΖ) ή της υφαλοκρηπίδας της. Στις εν λόγω δραστηριότητες γεώτρησης περιλαμβάνονται, όπου η ΑΟΖ ή η υφαλοκρηπίδα δεν έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ή να εμποδίσουν την επίτευξη σχετικής συμφωνίας οριοθέτησης
  2. πρόσωπα ή οντότητες που παρέχουν οικονομική, τεχνική ή υλική στήριξη στις προαναφερόμενες γεωτρήσεις
  3. συνδεόμενα με τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.
Η σημερινή απόφαση είναι άμεσο επακόλουθο των συμπερασμάτων που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 14 Οκτωβρίου 2019 και τα οποία επικυρώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2019, όταν η ΕΕ επιβεβαίωσε την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Κύπρο όσον αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και κάλεσε την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με πλαίσιο για περιοριστικά μέτρα.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, «Η Κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίηση της για την σημερινή ομόφωνη υιοθέτηση από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. των νομικών πράξεων σε σχέση με την επιβολή κυρώσεων τις Ε.Ε κατά τις Τουρκίας εξαιτίας των παράνομων δραστηριοτήτων και γεωτρήσεων της Άγκυρας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας».

ΚΥΠΕ

No comments :